W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym również z chorobą dwubiegunową. Jest to poważne zaburzenie psychiczne, które może znacznie wpłynąć na jakość życia pacjenta i jego bliskich. Warto więc poznać objawy oraz sposoby rozpoznania tej choroby.

Choroba dwubiegunowa jest jedną z najczęściej występujących chorób psychicznych, dotykającą około 2% populacji światowej. Charakteryzuje się ona naprzemiennymi epizodami manii (euforii) oraz depresji. Osoby cierpiące na tę dolegliwość mogą przejawiać skrajne emocje, od nadmiernego entuzjazmu po głęboką apatię i smutek.

Diagnoza choroby dwubiegunowej nie jest łatwa ze względu na jej zmienność i podobieństwo objawów do innych schorzeń psychiatrycznych. Jednak istnieją pewne wytyczne diagnostyczne opracowane przez specjalistów w celu ułatwienia identyfikacji tego zaburzenia.

Objawy manii

Pierwszym etapem diagnozy jest obserwacja zachowania pacjenta pod katem epizodu manii lub hipomanii – lżejszej formy euforii.

Najbardziej charakterystycznym symptomem jest wyraźne podwyższenie nastroju, które może objawiać się jako nadmierna radość, euforia lub irytacja. Osoba dotknięta manią często ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji i zachowań.

Innymi powszechnymi objawami są: przyspieszone myślenie i mówienie, poczucie zmniejszonej potrzeby snu oraz nieuzasadnione podejmowanie ryzykownych decyzji finansowych czy seksualnych.

Objawy depresji

Kolejnym etapem diagnostycznym jest obserwacja epizodu depresyjnego u pacjenta. W tym przypadku występujące symptomy mogą być bardzo różnorodne i obejmować zarówno sferę fizyczną jak i psychiczną.

Najczęściej spotykane objawy to: przygnębienie, uczucie beznadziei oraz utrata zainteresowania życiem codziennym. Pacjent może również odczuwać problemy ze skupieniem uwagi oraz zaburzenia snu – zarówno bezsenność jak i nadmierne senność mogą wskazywać na chorobę dwubiegunową.

Częstym symptomem są także dolegliwości somatyczne takie jak bóle głowy czy brak apetytu.

Rozpoznanie przez lekarza psychiatra

Ostateczną diagnozę powinien postawić lekarz psychiatra, który na podstawie obserwacji pacjenta oraz wywiadu z nim i jego bliskimi będzie w stanie ustalić czy występuje u niego choroba dwubiegunowa.

W tym celu może zostać przeprowadzone badanie neurologiczne, a także testy psychologiczne mające na celu ocenę stanu psychicznego pacjenta. Lekarz może również poprosić o wykonanie badań laboratoryjnych w celu wykluczenia innych schorzeń mogących powodować podobne objawy.

Leczenie

Po potwierdzeniu diagnozy lekarze często stosują terapię farmakologiczną – najczęściej są to stabilizatory nastroju lub antydepresanty. W przypadku cięższych epizodów manii lub depresji konieczna jest hospitalizacja pacjenta.

Dodatkowo ważną rolę odgrywa wsparcie psychoterapeutyczne dla osoby cierpiącej na chorobę dwubiegunową oraz jej rodziny. Terapia pozwala na radzenie sobie ze zmianami nastroju i uczy technik radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Zakończenie

Rozpoznanie choroby dwubiegunowej jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego leczenia i poprawy jakości życia osobom dotkniętym tą dolegliwością. Dlatego też ważne jest, aby zwracać uwagę na swoje zdrowie psychiczne i nie bagatelizować objawów mogących wskazywać na to zaburzenie.

Pamiętajmy również o otwartości i wsparciu dla osób cierpiących na chorobę dwubiegunową – dzięki temu możemy pomóc im w radzeniu sobie z trudnościami oraz zmniejszyć społeczny stigma dotykający osoby z problemami psychiatrycznymi.