Rozkład WBC: Jak interpretować wyniki?

Wynik badania krwi jest jednym z najważniejszych wskaźników stanu zdrowia. Jedną z wartości, która może być zmierzona w ramach tego badania, jest rozkład leukocytów (WBC). Leukocyty są białymi krwinkami odpowiedzialnymi za obronę organizmu przed infekcjami i innymi patogenami. Zmiany w ich liczbie lub proporcjach mogą świadczyć o różnych problemach zdrowotnych.

Norma rozkładu WBC

Zwykle wynik badania krwi podaje liczbę wszystkich leukocytów oraz procentowy udział poszczególnych typów komórek we krwi. Norma dla całkowitej liczby leukocytów mieści się w zakresie od 4 do 11 tysięcy na mikrolitr (µl) u dorosłych osób. Natomiast norma procentowego udziału poszczególnych typów komórek to:

 • Neutrofile – 40-60%
 • Limfocyty – 20-40%
 • Eozynofile – <5%
 • Bazofile – <1%

Poza tym, istnieją również inne rodzaje białych krwinek takie jak monocyty czy plazmocyty, jednak nie są one uwzględniane przy ocenie ogólnej liczby leukocytów.

Wzrost liczby leukocytów

Jednym z najczęstszych powodów wzrostu całkowitej liczby leukocytów jest infekcja. W takim przypadku, organizm walczy z patogenami i produkuje więcej białych krwinek do walki z nimi. Jednakże, jeśli wynik badania przekracza normę o ponad 11 tysięcy na µl, może to świadczyć o cięższej lub chronicznej infekcji.

Inne możliwe przyczyny podwyższonego poziomu leukocytów to:

 • Zapalenie – zarówno ostre jak i przewlekłe,
 • Alergia,
 • Niedokrwistość,
 • Cukrzyca typu I,
 • Białaczka (nowotwór układu krwiotwórczego),
 • Stres fizyczny lub emocjonalny.

Zmniejszenie liczby leukocytów

Gdy wynik badania wykazuje liczbę poniżej normy dla ogólnej ilości białych krwinek, może to być spowodowane przez kilka czynników. Najczęstszą przyczyną jest osłabienie odporności organizmu oraz zmniejszenie produkcji nowych komórek we szpiku kostnym (gdzie są one produkowane).

Ponadto inne potencjalne powody obniżonej liczby leukocytów to:

 • Choroby autoimmunologiczne,
 • Niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego,
 • Zakażenie wirusowe (np. HIV),
 • Ciąża.

Jakie są objawy nieprawidłowości w rozkładzie WBC?

Ponieważ białe krwinki odpowiadają za obronę organizmu, zmiany w ich ilości mogą wpływać na zdolność do walki z infekcjami i innymi chorobami. Jeśli wynik badania wykaże odchylenia od normy, może to być sygnałem o problemach ze zdrowiem.

Objawy wzrostu liczby leukocytów mogą obejmować:

 • Gorączkę,
 • Bóle głowy i mięśni,
 • Duszności oraz problemy z oddychaniem,

A jeśli poziom jest poniżej normy, możliwe symptomy to m.in.:

  <
 • Szybkie zmęczenie i osłabienie organizmu,
 • Liczniejsze przypadki infekcji,
  Krwotoki lub siniaki bez widocznej przyczyny.

Rozkład WBC a inne wskaźniki stanu zdrowia

Oczywiście rozkład leukocytów nie jest jedynym czynnikiem, który może świadczyć o problemach zdrowotnych. Warto również zwrócić uwagę na inne wskaźniki badania krwi takie jak:

 • Liczba erytrocytów (RBC) – czerwonych krwinek,
 • Hemoglobina (HGB) – białko odpowiedzialne za transport tlenu we krwi,
 • Płytki krwi (PLT) – odpowiadające za procesy skrzepiania.

Wszystkie te wartości są ze sobą powiązane i mogą ujawnić różnego rodzaju problemy zdrowotne.

Zakończenie

Rozkład leukocytów jest jednym z wielu parametrów ocenianych w ramach badania ogólnego stanu zdrowia. Zmiana ich liczby lub proporcji może być sygnałem o potencjalnych problemach organizmu. Dlatego też ważne jest regularnie wykonywanie badań kontrolnych oraz konsultacja z lekarzem w przypadku nieprawidłowości wyników.